english version

 

Bernadette Vandecatsye, huiskunstenaar:

 

'DOUBLEFACE brengt beeldende kunstproducties waarbij een omgeving betrokken wordt in het zoek- denk- en/of werkproces. Of het nu gaat om een quasi verlaten of een overbevolkte plaats, een reële of een virtuele omgeving, het zijn de ervaringen of betrokkenheid van de gebruiker die toelaten om de eigenheid ervan te vatten. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om het projecteren van dromen, verlangens, fantasieën op een plek, omgaan met de natuur op plaatsen waar die quasi helemaal ontbreekt of het verzamelen van schoonheidservaringen op plaatsen met een groot spanningsveld.Het atelier is als omgeving onmisbaar: het werken in de stilte creëert een specifieke  sfeer waar een werk zijn definitieve vorm kan aannemen. Hier wordt de stroom aan materiaal en indrukken die het werkproces heeft opgeleverd in een artistieke vorm gemodelleerd. Het is de plek, de omgeving waar het uitpuren gebeurt.'  Op de startpagina bevindt zich de  digitale cataloog, meer uitgebreide info vindt u onder 'realisaties'.

..

 

 

93281508504153vli.jpg

Doos met poppen