english version


DOUBLEFACE bestaat sinds 1990 en brengt beeldende kunstproducties waarin een omgeving betrokken wordt in een denk-, werk- en/of zoekproces. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om het projecteren van dromen, verlangens, fantasieën op een plek, omgaan met de natuur op plaatsen waar die quasi helemaal ontbreekt of het verzamelen van schoonheidservaringen op plaatsen met een groot spanningsveld.

Er wordt gewerkt met installaties in situ. Daarvan vindt u een kort verslag via de kolom INSTALLATIES  hiernaast. Bij langdurige projecten wordt er meestal een publicatie gemaakt, een overzicht daarvan vindt u in de rubriek BOEKEN. Bij kortere projecten of echte atelierprojecten wordt er meestal een cahier aangelegd. Zie hiervoor onder CAHIERS. De langdurige samenwerking met grafisch bureau ' sterrenwekker' heeft tot een aantal GRAFISCHE PAKKETTEN  geleid waarmee in scholen en bibibliotheken gewerkt werd. Daar zitten reeksen tussen die om verdere uitwerking vragen. Met 'maanschapen' en ' beschermdieren' als toppers.