WIE BESLIST OVER SCHOONHEID?                                                              terug

72591508515613schoonheid.jpg

Kan je een omgeving  uitroepen tot lelijk zonder impliciet een oordeel te vellen over de mensen die er wonen? Kan je 
een uitspraak doen die enkel op de architectuur slaat? Met andere woorden, wat stuurt ons esthetisch oordeel? Een
uitspraak over lelijkheid klinkt een beetje als een verdict. Dat was aanleiding om terplekke op zoek te gaan naar
schoonheidservaringen in de ruime zin. ‘Wat schoonheid in het leven, en wat is schoonheid in de kunst, en hoe
verhouden die zich tot elkaar? In de woontorens waar de vraag naar schoonheid gesteld werd, is de verstrengeling
tussen mooi en lelijk heel nauw. i.s.m. rocsa

...