'DECEMBER'                                                                                                                    terug

In december 1999 werd aan 31 mensen, wonend in een perifere stadswijk, gevraagd om een zin te noteren uit het 
radionieuws. Opvallend in het straatbeeld zijn de schotelantennnes, naargelang het gezichtspunt rond of ellipsvormig.
De zinnen werden genoteerd omdat ze belangrijk, grappig, absurd leken: ze geven een beeld hoe het nieuws die
maand op die plek opgevangen werd. De zinnen en een fotoreeks van de antennes, opvallend gaaf in de omgeving,
werden samengebracht in een presentatie.  concept en uitvoering: doubleface, livre d' artiste