OOGWENKEN                                                                                                                terug

'OOGWENKEN' is een fotoboek dat jaarlijks wordt samengesteld in de luwte van het atelier. Dan worden de te bewaren
 beelden van het voorbije jaar paarsgewijze samengebracht en geven op die manier vorm aan het zoeken naar verwantschap
en eenheid in de ervaringen van het voorbije jaar. Het jaarboek 2016 werd voorgesteld tijdens de residentie in RAAM 103.
 fotografie: Bernadette Vandecatsye, livre d'artiste, jaarlijks