OOGWENKEN                                                                                                                terug

61311570447918bunkerkl.jpg  frontpagina 2018

'OOGWENKEN' is een fotoboek dat jaarlijks wordt samengesteld. Dan worden de te bewaren  beelden 
van het voorbije jaar paarsgewijze samengebracht en geven vorm aan het zoeken naar  verwantschap
en eenheid in de ervaringen van het voorbije jaar.
livre d'artiste, jaarlijks

99601608569910frontpag2019.jpg  frontpagina 2019