CODES                                                                                        terug

Dieren zijn dragers geworden van zichtbare en onzcihtbare codes. Stadsmensen blijken de codes vaak niet te kunnen 
ontrafelen, zo blijkt bij een rondvraag op een tentoosntelling van deze reeks. De codes staan voor velen ook haaks op
ons gevoel van ongereptheid van het dier. foto: Bernadette Vandecatsye