DE TORENS VAN PANDORA: de gebarencataloog                                                    terug

Welke rol spelen gebaren in pogingen om communicatie tot stand te brengen? Wat betekenen ze in een omgeving waar geen gemeenschappelijke taal is? Welke rol speelt het esthetisch oordeel? Door het ontwikkelen van een gebarencataloog en deze in het artistieke veld in te zetten, komt er een artistieke reflectie op dit weinig onderzochte maar alomtegenwoordige gegeven. Graag meer info? mail naar double.face@skynet.be