HET LEVEN DER DINGEN                                                           terug                                 

Ook levenloze dingen, zoals een opgeblazen stukje plastiek ( een ballon) verdwijnen. 
Dit entropisch proces fotografisch beschrijven maakt de beweging zichtbaar.