HET GERASTERDE LAND                                                                                        terug

Afrasteringen, hekkens en afsluitingen zijn overal: we nemen onze omgeving door een kijkrooster waar, onze blik is gestuurd 
door een patroon van lijnen en hoeken.Doorheen een raster kijken we naar de natuur, naar levende wezens allerhande: we
kijken ernaar zoals we een afbeelding bekijken, het landschap is gevat in een kruising van lijnen. Omheiningen met diverse
patronen en mazen volgen elkaar op, Vlaanderen is een groot polycentrisch raster geworden.