LEEGTE                                                                                                          terug

90981511375468dekenspiegels.jpg


Aan Joost Zwagerman, de kunstcriticus die vol overgave over leegte en stilte kon schrijven, en inspiratie bracht
in denken en handelen, draag ik deze foto op. Hij is niet meer.
fotografie: Bernadette Vandecatsye