PRAKTISCHE FILOSOFIE EN HET ONTWERPEN VAN  BESCHERMDIEREN                      terug

Een school levert inspanningen om het bewustwordingsproces wat betreft kinderrechten op gang te brengen. Cognitief is dit 
niet evident. We gingen op zoek naar een tegenhanger in de emotionele beleving, en kwamen terecht bij een fictief wezen
dat kinderen in gevaar beschermt: de kindertalismannen. De kinderen kregen de opdracht om een monstertje te ontwerpen
dat hen beschermt. Ze gingen aan de slag met het pakket 'beschermdieren', dat STERRENWEKKER ontwierp.
De monstertjes werden gebruikt op allerhande plaatsen. Zo beschermen ze hen tegen angsten. verder