DE LOOP DER BEELDEN                                                                                                  terug

Een 50 m lange kettingtekening, gemaakt door 200 mensen. Het is een schakel in een artistiek onderzoek naar stilte, naar wat mensen verbindt en scheidt. 
Dit onderzoek brengt ons ertoe om 'stilte' als verbindend element te verkennen. De stilte zoals we die ontdekten in 'meisjesdromen', waar stilteplekken
gecreërd worden net daar waar vaak gewoel is. Of zoals in de 'gebarencataloog' waar stilte de enige communicatievorm is.
 'de ketting' is een project van ' de vieze gasten' concept 'de loop der beelden': Bernadette Vandecatsye

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined