FABELDIEREN                                                                                   terug         


'DE REALITEIT HEEFT DE NEIGING OM HET SPIEGELBEELD VAN DE MYTHOLOGIE TE WORDEN'
 Bruce Chatwin in 'a hommage to Patagonia'.


meer maanschapen

 

De rode draad, doorheen deze reeks die het samenleven van mens en dier op een kleine oppervlakte als thema heeft, brengt ons bij de hedendaagse zoektocht om de ruimte te koloniseren en de rol die het dier daarin speelt; Het is een gegeven dat in de hedendaagse verbeelding een rol speelt. De verhouding tussen dier en dierenafbeelding komt niet alleen in kunst maar ook in technologie en wetenschap ter sprake. Fabeldieren spelen in de mythologie een grote rol. Vanuit dat perspectief richten we onze blik op de ruimte en we gaan op zoek naar het dier van de toekomst. Concreet laten we ons inspireren door het schaap, zowel de ontwikkelingen in de genetica, denk maar aan de gekloonde Dolly maar evenzeer door de rijke mythologie, gaande van het offerlam tot de ram met het gulden vlies bieden ideeën. Volgt de realiteit van de wetenschap niet af en toe het spoor van een fantastisch stukje mythologie? Dat is de vraag doe op de achtergrond speelt.

Via een ontwerppakket dat hierop is gebaseerd komen we stap voor stap tot een ontwerp. Dat wordt nadien omgezet naar een grafische vorm die bruikbaar is voor afdruk op textiel. De ontwerpen en afdrukken worden opgenomen in de tentoonstelling.  

 

 

Reeks van workshops in het kader van  'DE TORENS VAN PANDORA'. 
Concept: Bernadette Vandecatsije, ontwerppakket: Ciska de Ruyver