FABELDIEREN                                                                                  terug         


De rode draad doorheen deze reeks die het samenleven van mens, dier en plantaardig leven op een
beperkte oppervlakte als thema heeft brengt ons bij plannen en fantasieën om de ruimte te
koloniseren en de rol die het dier daarin speelt. Vertrekkend van de mythologie van het lam met de
gouden vacht (het gulden vlies) gaan we in deze workshop op zoek naar mogelijkheden voor
buitenaards(over)leven. Het is een gegeven dat in de hedendaagse verbeelding een rol speelt.

'DE REALITEIT HEEFT DE NEIGING OM HET SPIEGELBEELD VAN DE MYTHOLOGIE TE WORDEN', Bruce Chatwin in'a hommage to Patagonia'

meer maanschapen

De verhouding tussen dier en dierenafbeelding komt niet alleen in kunst maar ook in technologie en wetenschap ter sprake. Fabeldieren spelen in de mythologie een grote rol. Vanuit dat perspectief richten we onze blik op de ruimte en we gaan op zoek naar het dier van de toekomst. Concreet laten we ons inspireren door het schaap, zowel de ontwikkelingen in de genetica, denk maar aan klonen en crispr -cas die de creatie van chimeren levensvatabaar maken,  maar evenzeer door de rijke mythologie, gaande van het offerlam tot de ram met het gulden vlies bieden ideeën. Volgt de realiteit van de wetenschap niet af en toe het spoor van een fantastisch stukje mythologie? Dat is de vraag doe op de achtergrond speelt.

Via een ontwerppakket dat hierop is gebaseerd komen we tot een ontwerp. Dat wordt nadien omgezet naar een grafische vorm die bruikbaar is voor afdrukken.

 

Reeks van workshops in het kader van  'DE TORENS VAN PANDORA'. 
Concept: Bernadette Vandecatsije, ontwerppakket: Ciska de Ruyver