CLAIR-OBSCUR                                                                                                                    terug

'CLAIR-OBSCUR’ is een performance over toeval, vrije associaties en het verband ertussen. Ter gelegenheid van recepties 
en feestjes benoemde de performer een aantal letters die ze in de handpalm meende te zien. De deelnemer op zijn beurt
kende aan de gevonden letter een woord toe, op basis van de inval van het moment. Het blijkt dat de vraag of toeval al dan
niet bestaat veel mensen in haar greep houdt: deze performance had voor velen een waarde als toekomstvoorspelling.