GEDACHTENSTROMEN                                                                                   terug

39621513895077wolken.jpg

De grote waarde van langlopende projecten is dat moeilijk bespreekbare thema's aan bod komen. Via associaties en 
commentaren op beelden komen verborgen en moeilijk te benoemen elementen in een werkproces aan bod. Daarin kunnen
fotoreeksen een grote rol spelen: deze reeks bijvoorbeeld was van grote waarde  bij het ontwikkelen van het meisjesboek.
fotografie: Bernadette vandecatsye

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined