terug

Statement

Er spreekt uit deze werken een verlangen om een betekenis toe te kennen aan een realiteit, en tegelijk is er het verlangen om vrij te zijn van inhoud, om een leegte op te roepen of te suggereren. Het eerste gebeurt vooral via fotografie en summier gebruik van tekstflarden. Vrij zijn van betekenis zoek ik in de ruimte (the gap) tussen de verschillende elementen in een werk, maar ook in het abstracte vlak (geschilderd of gefotografeerd). Dit klinkt abstract,voorbeelden maken dit duidelijk.

Een betekenis oproepen impliceert een onderzoekende houding. De projecten die ik in opdracht maak, zetten me ertoe aan om daarvoor methodes te ontwikkelen. Voor ‘wie beslist over schoonheid', 'glimpen', ‘ de gebarencataloog', ‘HERdenk' verzon ik telkens een aanpak. Hoewel ik hou van toeval en het nieuwe, keren dezelfde thema's graag en voor mezelf soms onverwacht terug: de vraag naar wie beslist over schoonheid wordt zowel in ‘ De torens van Pandora' als op 'de schouw' in Herberg Macharius gesteld. Het onuitputtelijke leven op een kleine oppervlakte vind ik zowel in het samenleven in hoogbouw als in het stilleven of microkosmos. Herdenken, in de  betekenis van opnieuw denken, gebeurt zowel in 'gepakt door bomen' als in 'campo santo'. Het spel speelt een centrale rol in ‘Het esthetisch oordeel van de koe', 'maanschapen', ‘beschermdieren ' en ‘de rode beer' en kompasbomen. Voor deze projecten met een spelelement werd een grafisch pakket ontwikkeld.

Hoe ga ik te werk: nieuwsgierigheid genereert materiaal. Ze leidt me naar plaatsen, beelden, mensen, flarden van tekst. Dit materiaal suggereert een werkelijkheid. Het samenbrengen met contrasterend materiaal of abstracte beelden  biedt me de mogelijkheid om ogenschijnlijk van elkaar losstaande elementen naast elkaar te plaatsen. In die spanning ligt de vrijheid van betekenis, en dus de vrijheid van  de toeschouwer.

Wat ik met fotografie doe: ik werk graag in reeksen. Reeksen met rasters, stillevens, verteringsprocessen, gebaren, ramen, dieren, kinder- en jongerenportretten om er enkele belangrijke te noemen. Ze komen soms als snapshots tot stand die later een reeks vormen. Fotoreeksen spelen soms een rol als ik samen met mensen rond een thema werk, zoals in de reeks ‘dieren als netwerkers'.

De grafische vormgevingspakketten bestaan uit een reeks basisvormen of puzzelstukken die in een oneindig aantal groottes en variaties kunnen gecombineerd worden, en steeds tot één herkenbare archetype leiden. Er werd een grafisch pakket ontworpen voor ‘ Maanschapen' i.s.m. de stedelijke bibliotheek in Eeklo en voor ‘ Fabeldieren', mascottes die kinderlijke angsten bedwingen, i.s.m. Kopergietery en het Ghuislain museum. De vaste basisvorm die een oneindig aantal variaties mogelijk maakt, laat de individuele creativiteit loskomen.                                                                                              

  verder