OOGWENKEN                                                                                                                terug

'OOGWENKEN' is een fotoboek dat jaarlijks wordt samengesteld. Dan worden de te bewaren  beelden 
van het voorbije jaar paarsgewijze samengebracht en geven vorm aan het zoeken naar  verwantschap
en eenheid in de ervaringen van het voorbije jaar.
livre d'artiste, jaarlijks